Atlassian JIRA oraz JIRA Plugins

Informacja o licencji JIRA

JIRA wer6.1.7

Copyright © 2002 - 2014 Atlassian Corporation Pty Ltd.

Wykorzystanie tego produktu podlega warunkom Atlassian End User Agreement, unless other specified therein.

Ten produkt zawiera oprogramowanie opracowane przez Apache Software Foundation.

Ten produkt zawiera następujące biblioteki, które są objęte licencją GNU LGPL:

Ten produkt zawiera także kod dostarczony przez firmy trzecie

Dodatkowe szczegóły biorąc pod uwagę te i inny kod partii trzeciej zawarte w produkcie, zawierają odpowiednią ochronę praw autorskich, prawne i licencyjne zawiadomienia, są dostępne w katalogu licencji pod katalogiem instalacji JIRA.

Informacja o licencji Wtyczek JIRA

JIRA Agile v6.3.9.1

Copyright © 2002 - 2013 Atlassian Corporation Pty Ltd.

The use of this plugin is subject to the terms of the Atlassian End User Agreement, unless other specified therein.

This plugin includes software developed by the Apache Software Foundation.

Ten plugin zawiera następujące biblioteki chronione przez licencję GNU LGPL:

This plugin also includes code written by other third parties.

Additional details regarding these and other third party code included in this plugin, including applicable copyright, legal and licensing notices, are available in the "licenses" directory inside the plugin.